Správa nemovitostí

Zajišťujeme 

  • správu městských bytů i nebytových prostor
  • správu SVJ
  • správu majetku města 

 

Další informace pro občany

Bytová komise města Nýrska upozorňuje všechny žadatele o městský byt, že žádost o byt je nutno každým rokem aktualizovat (dle prováděcí směrnice č. 18/2015, čl. 4, platnost od 2. 11. 2015). Žadatelé mají povinnost svoji žádost obnovit a aktualizovat všechny údaje v žádosti písemným prohlášením doručeným na Technické služby města Nýrska, Strážovská 529 v termínu od 1. 10. do 15. 12. každého roku. Neobnoví-li uchazeč žádost o byt ve 2 letech po sobě jdoucích, má se za to, že má již svoji bytovou situaci vyřešenou a bude z evidence žadatelů o nájem bytu vyřazen. Žadatel neobnovuje žádost v roce podání.