Správa hřbitova

Zajišťujeme

  • provoz a údržbu hřbitova 

 

Provozní doba

Leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec          07.00 - 17.00

Duben, květen, září                                                  07.00 - 20.00

Červen, červenec, srpen                                          07.00 - 21.00 

 

Další informace pro občany 

 

Ceny pronájmu a užívání hrobového místa

urnové místo      45 Kč/rok

jednohrob           90 Kč/rok

dvojhrob            180 Kč/rok

kolumbárium      180 Kč/rok