Odpadové hospodářství

Zajišťujeme 

  • pravidelný svoz odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejném prostranství ve městě
  • možnost zakoupení igelitových pytlů na biologický odpad. Igelitové pytle jsou označené logem a jejich svoz probíhá v období 1.5. - 30.9. vždy ve čtvrtek v době 07 - 10 hodin. Období svozu lze upravovat dle počasí. Služba je určená pro seniory 63+. V případě, že bude v pytlích opakovaně uložen jiný než biologický odpad rostlinného původu, nebude tato služba dané osobě poskytována. Cena jednoho igelitového pytle je 40 Kč. (změna ceny od 1.5.2024)
  • svoz městského odpadu elektromobilem, který je šetrnější k prostředí i obyvatelům města a náklady na jeho provoz jsou nižší

Další informace pro občany 

  • stavební odpad, zeminu a biologický odpad rostlinného původu lze ukládat na skládce v Hodousicích po telefonické domluvě na čísle 724 432 757,
    od 14. 3. 2020 bude skládka opět otevřena každou sobotu v době od 11.30 - 15.00 hodin 
  • ostatní odpady, kromě směsného komunálního odpadu je možno odevzdávat ve sběrném dvoře v ulici Strážovská

Provozní doba sběrného dvora

Středa      09:00 - 13:00    14:00 - 17:00 hodin

Pátek                                 14.00 - 17.00 hodin

Sobota                               08.00 - 11.00 hodin