Aktualizace žádosti o byt

Bytová komise města Nýrska upozorňuje všechny žadatele o městský byt, že žádost o byt je nutno každým rokem aktualizovat (dle prováděcí směrnice č. 18/2015, čl. 4, platnost od 2. 11. 2015). Žadatelé mají povinnost svoji žádost obnovit a aktualizovat všechny údaje v žádosti písemným prohlášením doručeným na Technické služby města Nýrska, Strážovská 529 v termínu od 1. 10. do 31. 12. každého roku. Neobnoví-li uchazeč žádost o byt ve 2 letech po sobě jdoucích, má se za to, že má již svoji bytovou situace vyřešenou a bude z evidence žadatelů o nájem bytu vyřazen. Žadatel neobnovuje žádost v roce podání. 

 formulář: http://www.sumavanet.cz/munyrsko/user/deska/2015/Aktualizace_zadosti_byty_2016.doc